Anasayfa

Mısır

Mısır

Satışta olan mevcut çevrim programlarını görmek için lütfen  tıklayınız.

                 

Mısır kapsamında düzenlenen çevrimler

Program Kodu Kapsamı Test Materyali Parametreler
MS-NK NIR-Kimyasal Analiz Mısır

NIR analizleri: Hektolitre, rutubet, protein
Standart Hektolitre
Kimyasal analizler: Rutubet, protein

MS-FZ Fiziksel Analiz Mısır

Sağlam hububatın dışındaki maddeler,
Kırık,
Çimlenmiş, filizlenmiş taneler,
Kusurlu taneler;

  • Diğer hububat
  • Haşere tahribatına uğramış taneler
  • Fazla ısıya maruz kalmış taneler
Diğer muhtelif maddeler
  • Yabancı ot tohumları (zararlı, diğer)
  • Yabancı madde (organik madde, inorganik),
  • Çürümüş taneler,
  • Fusarium etkisine maruz kalmış taneler,
  • Zarar görmüş taneler,
  • Hayvan orjinli kalıntılar (ölü böcek ve parçaları, hayvan orjinli tüy, kıl, dışkı vb.)
  • Koçan