Anasayfa

Ekmeklik Buğday

Ekmeklik Buğday

Satışta olan mevcut çevrim programlarını görmek için lütfen  tıklayınız.

                 

Ekmeklik Buğday kapsamında düzenlenen çevrimler

Program Kodu Kapsamı Test Materyali Parametreler
EB-NK NIR-Kimyasal Analiz Ekmeklik Buğday

NIR analizleri: Hektolitre, rutubet, protein,
Standart Hektolitre
Kimyasal analizler: Rutubet, protein, yaş gluten, kuru gluten, gluten indeks, düşme sayısı, zeleny sedimentasyon, beklemeli (modifiye) sedimentasyon

EB-FZ Fiziksel Analiz Ekmeklik Buğday

Sağlam hububatın dışındaki maddeler,
Kırık,
Süne-kımıl tahribatına uğramış taneler,
Çimlenmiş, filizlenmiş taneler,
Kusurlu taneler;

 • Cılız buruşuk taneler
 • Diğer hububat
 • Haşere tahribatına uğramış taneler
 • Embriyosu kararmış taneler
 • Fazla ısıya maruz kalmış taneler
Diğer muhtelif maddeler
 • Yabancı ot tohumları (zararlı+diğer)
 • Zarar görmüş taneler (kızışmış veya kurutma esnasında yanmış taneler, fusarium etkisine maruz kalmış taneler, çürümüş taneler, diğer zarar görmüş taneler)
 • Yabancı madde ( yabancı organik madde, yabancı inorganik madde),
 • Kavuz
 • Çavdar mahmuzu
 • Sürmeli-rastıklı taneler
 • Hayvan orjinli kalıntılar (ölü böcek ve böcek parçaları, hayvan orjinli tüy, kıl, dışkı vb.)

Diğer Nevi Çeşit