Anasayfa

Arpa

Arpa

Satışta olan mevcut çevrim programlarını görmek için lütfen  tıklayınız.

                 

Arpa kapsamında düzenlenen çevrimler

Program Kodu Kapsamı Test Materyali Parametreler
AP-NK NIR-Kimyasal Analiz Arpa

NIR analizleri: Hektolitre, rutubet, protein
Standart Hektolitre
Kimyasal analizler: Rutubet, protein

EB-FZ Fiziksel Analiz Ekmeklik Buğday

Sağlam hububatın dışındaki maddeler,
Kırık,
Kusurlu taneler;

 • Cılız buruşuk taneler
 • Diğer hububat
 • Haşere tahribatına uğramış taneler
 • Fazla ısıya maruz kalmış taneler
Çimlenmiş, filizlenmiş taneler;

Diğer muhtelif maddeler

 • Yabancı ot tohumları (zararlı+diğer)
 • Sürmeli-rastıklı taneler
 • Zarar görmüş taneler (çürümüş taneler, kızışmış veya kurutma esnasında yanmış taneler, fusarium etkisine maruz kalmış taneler, diğer zarar görmüş taneler)
 • Toplam Yabancı madde (yabancı organik madde, yabancı inorganik madde),
 • Kavuz
 • Çavdar mahmuzu
 • Hayvan orjinli kalıntılar (ölü böcek ve böcek parçaları, hayvan orjinli tüy, kıl, dışkı vb.)